📞 724 161 840

Firemní kultura a organizace

Nabízíme vám naše služby při mapování a ovlivňování firemní kultury ve vaší firmě.

--- OBRÁZEK ---

Interní komunikace

Pomůžeme vám vytvořit nástroje efektivní interní komunikace.

  • Zaměstnanecké magazíny.
  • Interní meetingy.
  • Elektronická komunikace.

Mediace interních sporů a firemních workshopů

Nabízíme možnost mediace vašich interních jednání a soustředit se na podstatu.

  • Mediace konfliktů.
  • Mediace porad zaměřených na plánování a strategické rozhdování.
  • Mediace workshopů zaměřených na řešení konkrétních problémů.

Průzkumy firemní kultury

Umožníme vám diagnostikovat vaši firemní kulturu.

  • Kvantitativní průzkumy.
  • Kvalitativní průzkumy.

Stanovení sdílených firemních hodnot

Pomůžeme vám definovat vaše firemní hodnoty.

  • Odborná pomoc při nalezení firemních hodnot.
  • Odborná pomoc při volbě vhodných nástrojů pro sdílení firemních hodnot.