📞 724 161 840

FIDES POPULI se představuje

--- OBRÁZEK ---

Naše společnost - FIDES POPULI - je orientovaná na služby v oblasti strategického řízení, personálního řízení, korporátní a produktové komunikace.

Jsme poradenská společnost. Nezdráháme se však převzít odpovědnost za realizaci projektu v těch případech, kdy si to klient přeje. Silný tým, kterým disponujeme, je zárukou profesionality a úspěchu.

Základním předpokladem naší úspěšné existence je uvědomování si základních principů, na kterých spočívá obchodní úspěch každého podnikatelského subjektu. Ten se mimo jiné opírá i o známost obchodní značky a její vnímání současnými i potenciálními zákazníky. Jednou z podmínek úspěchu je pozitivní image značky. Vnímáme image jakéhokoliv podnikatelského subjektu či obchodní značky jako výslednici působení mnoha "sil". Mnoho z nich je bezprostředně vázáno na projevy personálu, ať už na obchodních pozicích nebo jiných. Image firmy a jejích produktů vytváří "armáda" zaměstnanců podílejících se na vývoji, produkci nebo prodeji zboží nebo zastupující firmu v mnoha jiných souvislostech a záležitostech. Image firmy je uceleným obrazem, který při pohledu zblízka tvoří mozaika drobných střípků, z nichž každý jeden je vytvářen jednotlivými zaměstnanci.

Nahlížíme na tuto problematiku komplexně. Víme, že se nelze spoléhat pouze na jednotlivé faktory bez toho, aby byly zahrnuty ty zbývající. Jen ta firma, která řídí své aktivity jako celek a ve vzájemných souvislostech, je úspěšná.

Základem našeho obchodního jména je slovo "FIDES", které znamená "důvěra". Je klíčovým slovem, které se prolíná celou naší podnikatelskou filozofií. Prioritou týmu společnosti FIDES POPULI je kromě vysoké profesionality, individuálního přístupu a atmosféry přátelské spolupráce, důsledné respektování a prosazování zájmů našich klientů.

Ve své činnosti se zaměřujeme spíše na hledání řešení a konceptů než realizaci jednotlivých prvků bez širších souvislostí. Přitom se snažíme využívat především potenciálu svých zaměstnanců a aktivně jej transformovat na prospěch klientů. Uvědomuje si, že trh oplývá řadou konkurenčních subjektů, z nichž řada ovládá některé jednotlivé činnosti lépe než FIDES POPULI. Naše síla je však v tom, že dokáže jednotlivosti zasadit do širokého rámce souvislostí a dokáže k řešení těchto jednotlivostí využívat ty schopné subjekty, které sdílejí stejné zaujetí pro věc.

Protože rozsah potřeb zákazníků je velmi široký, je těžké uspokojit je v rámci omezeného týmu. Proto spolupracujeme s řadou subdodavatelů, kteří jsou specializováni na jednotlivé činnosti a dokáží předložit kvalitní produkty. Nevnucujeme tedy zákazníkům jen ta řešení, která jsme schopni zpracovat a dodat vlastními silami, ale ta řešení, která zákazník skutečně potřebuje. Naplňujeme tedy roli poradce, který se dokáže vcítit do potřeb klienta.

Téměř 20 let naší přítomnosti na trhu potvrzuje, že je to strategie úspěšná.