📞 724 161 840

Zajištění a rozvoj lidských zdrojů

Nabízíme vám široké spektrum nástrojů, které pomohou zajistit a stabilizovat kvalifikovaný a motivovaný personál.

--- OBRÁZEK ---

Náborové aktivity - recruitment

Dodáme vám zaměstnance do vaší společnosti.

 • Zprostředkování výběru zaměstnanců.
 • Personální marketing.
 • Try & Hire.

Nabídka pracovních pozic

Agenturní zaměstnávání

Nabízíme řešení dostatku zaměstnanců formou flexibilních metod zaměstnávání.

 • Dočasné přidělení.
 • Sdílení pracovních míst.
 • Odborná pomoc při sdílení zaměstnanců mezi podniky navzájem.

Pracovně-právní poradenství

Pomůžeme vám řešit nastavení důležitých personálních procesů a standardů.

 • Příprava pracovně-právní dokumentace.
 • Příprava relevantních řídicích aktů.
 • Operativní pracovně-právní poradenství v případě nouze.
 • Příprava nápravných opatření.

Outsourcing mezd a personální agendy

Povedeme vaši pracovně právní a mzdovou agendu.

 • Mzdová agenda.
 • Personální agenda.
 • Zastupování vůči relevantním intstitucím.

Motivační programy

Pomůžeme vám nastavit motivační programy pro vaše zaměstnance.

 • Manažerské odměňování.
 • Mzdové předpisy.
 • Zaměstnanecké benefity.

Vzdělávací programy

Připravíme a zrealizujeme program rozvoje zaměstnanců.

 • Analýza vzdělávacích potřeb.
 • Návrh vzdělávacího programu.
 • Realizace vzdělávání – lektorské činnosti.

Dotační poradenství na vzdělávání

Připravíme žádost o dotaci a povedeme vám administraci čerpání dotace.

 • Příprava a podání dotační žádosti.
 • Administrace čerpání dotace a zastupování vůči relevantním institucím.
 • Pomoc s organizací výběrových řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.